ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอทุ่งเลียม จังหวัดสุโขทัย

กศน.ตำบลทุ่งเสลี่ยม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โรงเรียนในสังกัด กศน. ทุ่งเสลี่ยม

จังหวัด สุโขทัย