0(0)

การทำน้ำชาหมักคอมบูชา จำนวน 12 ชั่วโมง

  • ลงทะเบียนแล้ว 23
  • อัปเดตล่าสุด ธันวาคม 18, 2020

หลักสูตรรายวิชา

ความเป็นมาของหลักสูตร

ในปัจจุบัน ผู้คนหันมาใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น น้ำชาหมัก คอมบูชา (Kombucha) เป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการค้นพบสรรพคุณมากมาย มีต้นกำเนิดเกิดขึ้นในประเทศจีนนานกว่า 2000 ปี พบว่าคอมบูชามีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์เราเยอะมาก จึงขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทำลายเชื้อแบคทีเรียอันตรายและเชื้อโรคหลายชนิดเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยคอมบูชาเป็นเครื่องดื่มที่มาจากการหมักของชาเขียวหรือชาดำร่วมกับน้ำตาล โดยมีการเติมยีสต์และจุลินทรีย์ลงไป โดยส่วนหัวเชื้อที่ใช้หมักเราเรียกว่า SCOBY (A Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast) โดยสโคบี้จะเกิดขึ้นหลังจากหมักบ่มชาไประยะหนึ่งแล้ว สโคบี้เกิดจากส่วนผสมของแบคทีเรียและยีสต์ รูปร่างของมันจะคล้ายๆแผ่นวุ้น ลอยอยู่บนน้ำชา มีรูปร่างคล้ายเห็ดและสโคบีนี้จะเข้าทำหน้าที่ย่อยสลายน้ำตาลให้กลายเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบภายในร่างกาย

กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม จึงส่งเสริมการเรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (อาชีพระยะสั้น) หลักสูตรการทำน้ำชาหมักคอมบูชา  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจ เมื่อศึกษาหลักสูตรนี้แล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เนื่องจากสิ่งที่มาใช้ทำหาได้ง่ายในท้องถิ่น มีต้นทุนในการผลิตน้อยและสามารถจำหน่ายได้ง่าย

หลักการของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการทำน้ำชาหมักคอมบูชา
  2. เพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะในการทำหลักสูตรการทำน้ำชาหมักคอมบูชา
  3. เพื่อให้ผู้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพได้

จุดประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำหัวเชื้อคอมบูชา
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำน้ำชาหมักคอมบูชา
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำน้ำชาหมักคอมบูชาในรสชาติต่าง ๆ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ มีทักษะในการทำผักดองด้วยน้ำหมักคอมบูชา

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

คำแนะนำการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งาน

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร การทำน้ำชาหมักคอมบูชา

แบบทดสอบก่อนเรียน

หัวข้อที่ 2 การทำน้ำชาหมักคอมบูชา

หัวข้อที่ 4 การทำผักดอง ด้วยน้ำหมักคอมบูชา

ข้อมูลเพิ่มเติม

การมอบหมายงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้

แบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

59 ผู้เรียน

เรียน