คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

1. การบันทึกแฟ้มเอกสาร

การบันทึกแฟ้มเอกสาร ใน Microsoft word

1.เลือกคำว่า “แฟ้ม”

2.เลือกคำว่า “บันทึกเป็น”

3.เมื่อมีหน้าต่างบันทึกแสดงขึ้นมา ให้ทำการตั้งชื่อไฟล์ และเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึก หลังจากนั้นกดคำว่า “บันทึก”