คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การแทรกรูปภาพ ใน Microsoft word

1.เลือกเมนู แทรก หลังจากนั้นเลือกคำว่า “รูปภาพ”

2. จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา หลังจากนั้นให้ทำการเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วกดคำว่า “แทรก”