คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

8.การจัดการตัวอักษร และ การกำหนดคอลัมน์

ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=8dFNEh25WcA