5.00(1)

ทักษะการพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

91 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

😊

เรียน