0(0)

ทุ่งเสลี่ยมดินแดนศักดิ์สิทธิ์

 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 28, 2021

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

 

สาระสำคัญ

เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของอำเภอทุ่งเสลี่ยม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอนุรักษ์ สืบทอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้แก่ วัดทุ่งเสลี่ยม วัดพิพัฒน์มงคล วัดกลางดง วัดใหญ่ไชยมงคล

วัดเขาแก้วชัยมงคล วัดแม่ทุเลา วัดท่าต้นธงชัย วัดฝั่งหมิ่น วัดม่อนศรีสมบูรณาราม และวัดธารชะอม

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. อธิบายประวัติความเป็นมาของอำเภอทุ่งเสลี่ยม
 2. อธิบายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอทุ่งเสลี่ยม
 3. บอกเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอทุ่งเสลี่ยม
 4. บอกคุณค่าและการอนุรักษ์ สืบทอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอทุ่งเสลี่ยม

 

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 ประวัติอำเภอทุ่งเสลี่ยม

เรื่องที่ 2  วัดศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอทุ่งเสลี่ยม

 

สื่อประกอบการเรียนรู้

 1. หนังสือเรียน
 2. แหล่งเรียนรู้
 3. ใบงาน
 4. แบบฝึกหัด
 5. แบบทดสอบ

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

บทที่ 1 ประวัติอำเภอทุ่งเสลี่ยม

เรื่องที่ 1 ประวัติความเป็นมาของอำเภอทุ่งเสลี่ยม
เรื่องที่ 2 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอทุ่งเสลี่ยม

บทที่ 2 วัดศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอทุ่งเสลี่ยม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

55 ผู้เรียน

เรียน