0(0)

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา

  • ลงทะเบียนแล้ว 8
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 10, 2021

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย

เรื่องที่ 1 โครงสร้าง หน้าที่และการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่สำคัญของร่างกาย และการดูแลอวัยวะรักษา การป้องกันความผิดปกติของระบบอวัยวะ
เรื่องที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ 3 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามวัย

บทที่ 3 สารอาหาร

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

126 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน